Strona Główna Fundacji Promyk

Celem głównym naszej fundacji jest:

  1. Założenie i prowadzenie  Rodzinkowego Domu Dziecka.
  2. Organizacja i prowadzenie treningów, szkoleń i terapii.
  3. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców dla Fundacji
  4. Integracja społeczności wokół pełniejszego wykorzystania potencjału kulturowego, turystycznego, naukowego  gospodarczego.
  5. Wspieranie edukacji pozaszkolnej.
  6. Pobudzanie partnerstwa publiczno- prywatnego w celu pozyskiwania środków finansowych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych.
  7. Promocja zastępczych form opieki nad dzieckiem